P

GALERIE

SVĚT DOBRODRUŽSTVÍ A FANTAZIE

VÝTVARNÁ PŘEHLÍDKA - SOUTĚŽ

ORGANIZÁTOR: ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

1.

x2003x 

2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
7. 2009
8. 2010
9. 2011
10. 2012
    2013
11. 2014
   

2015

12.

              2016

     

 

Tradiční výtvarná soutěž, určená dětem, mládeži i dospělým.

Inspiraci lze hledat v pohádkách, dobrodružných knihách a příbězích z celého světa. Děti se inspirují exotickými krajinami, zvířaty, mýty, bájemi a pověstmi různých národů, příběhy cestovatelů apod. Výstavy nejzajímavějších prací se konají střídavě ve školní gakerii, v Muzeu Fojtství, v Lašské vile a ve vestibulu MÚ v Kopřivnici. Práce jsou přijímány dle vyhlášených propozicí.

Čestný název "Základní umělecká škola Zdeňka Buriana" propůjčilo naší škole dne 11.1.1994 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Zdeněk Burian (1905 - 1981) začal jako malý chlapec navštěvovat pětitřídní obecnou školu v Kopřivnici. Budovu školy stavěl jeho otec a dnes se v ní nachází hlavní část naší školy. Zdeněk Burian se zapsal do dějin 20.století svým rozsáhlým malířským dílem a stal se jedním z nejvýznamnějších výtvarných umělců v republice.

Malíř Zdeněk Burian byl umělcem, který díky svému mimořádnému talentu i obrovské píli a pracovitosti získal v české i světové výtvarné a knižní tvorbě zcela mimořádné místo. Výtvarné práci se věnoval celý život a vytvořil přes 14 000 ilustrací knih a časopisů a stovky vynikajících obrazů.

První kniha s Burianovými ilustracemi (Stevensonovo Dobrodružství Davida Balfoura) vyšla v roce 1921. Brzy si vydobyl pověst zručného a žádaného ilustrátora dobrodružné literatury, dnes již jeho obrázky neodmyslitelně patří k českým vydáním knih Karla Maye, Jacka Londona, ale i k cestopisům E. S. Vráze i A. V. Friče. Burian byl dlouhá léta hlavním ilustrátorem cestopisného magazínu Širým světem. Jeho obrázky doprovázejí také verneovky a bigglesovskou sérii od W. E. Johnse. Oblíbenou technikou Zdeňka Buriana byla vedle kresby perem a olejomalby zejména kvaš. Namaloval i několik sérií obrazů olejem pro muzea a vědecké instituce. Z jeho návrhů vycházel Karel Zeman v známém filmu Cesta do pravěku. V roce 1932 vyšla v časopise Malý čtenář, pro který Burian často dodával ilustrace, povídka Lovci sobů a mamutů od Eduarda Štorcha, doprovázená pěti jeho obrázky. Pak už následovala plodná spolupráce mezi Štorchem a Burianem. Burian se pak stal i uznávaným specialistou na ilustrace knih o pravěku Ve třicátých letech začala také spolupráce mezi univerzitním profesorem Josefem Augustou a Burianem. Zásluhou této spolupráce vznikly světovou odbornou veřejností uznávané rekonstrukce prehistorických zvířat a života v pravěku. Ilustroval také Augustovy knihy (např. Divy prasvěta, Zavátý život, Hlubinami pravěku). Celkový počet umělcových prací se odhaduje na 1 392 olejomaleb, 329 kvašů, temper a pastelů a 14 352 perokreseb. Burian ilustroval asi 500 knižních titulů, stejný počet povídek a asi 600 knižních obálek. Dnes se s dílem Zdeňka Buriana můžeme setkat především ve Dvoře Králové, dále v Brně v muzeu Antrophos a v Muzeu Zdeňka Buriana ve Štramberku. Zdeněk Burian byl stálým příznivcem Lašského muzea v Kopřivnici. Daroval mu jeden z nejvýznamnějších obrazů tematicky spjatých s pravěkem – Neandrtálci pod Kotoučem.

            O slávu Zdeňka Buriana se významnou měrou zasloužila i pedagogická nakladatelství. Objednávala u něj velké naučné obrazy pro výuku dějepisu a ty se na vždy zapsaly do paměti všem žákům i studentům. Je škoda, že se dnes již nepoužívají – dětem by se určitě líbily. Knihy s Burianovými prehistorickými obrázky byly vydávány téměř až do konce XX. století. V tomto druhu vědecké ilustrace se stal malíř světoznámým a dodnes nepřekonaným odborníkem.

   Naše základní umělecká škola dbá na to, aby jeho výtvarný odkaz neupadl v pozapomenutí, a počínaje rokem 2003 se stala vyhlašovatelem a organizátorem výtvarné soutěže, jejímž vyvrcholením je výtvarná přehlídka nejzajímavějších a oceněných prací. Prvních deset ročníků se konalo každoročně, od roku 2012 je soutěž vyhlašována v dvouletém cyklu s rozšířeným názvem SVĚT POHÁDEK, DOBRODRUŽSTVÍ A FANTAZIE.

SOUTĚŽ JE URČENA PŘEDEVŠÍM DĚTEM VE VĚKU 6 - 18 LET

Fotodokumentace je archivována v ZUŠ Zdeňka Buriana. Výběr prací z výstavy na Fojtství v roce 2014 byl použit v Kopřivnickém kalendáři pro rok 2015.