PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 pro školní rok 2019/2020 proběhnou

Hudební a výtvarný obor: Pondělí 27.5.2019 a v úterý 28. 5. 2019 vždy od 14:00 do 16:30.

Taneční obor: Pondělí 27.5.2019 a v úterý 28. 5. 2019 v 15:00 v tanečním sále

 

Žáci jsou přijímáni od předškolního věku až po středoškoláky a jsou zařazováni do ročníků podle schopností, míry talentu a věku. Do přípravného ročníku na základě prokázaných předpokladů (podmínkou je dosažení 5 let věku k 1.9.), do základního studia na základě talentových zkoušek. Přihlášku dostanete a vyplníte při zkouškách. Přihlášku si můžete také stáhnout z webových stránek a s již vyplněnou přijít ke zkouškám.

Otevírané obory ZUŠ:

Hudební obor 
    Pro přijetí žáků do hudebního oboru budou rozhodující intonační a rytmické dovednosti.
Taneční obor 
    Pro přijetí žáků do tanečního oboru budou rozhodující pohybové a rytmické schopnosti.
Výtvarný obor 
    Pro přijetí do výtvarného oboru bude rozhodující estetické výtvarné cítění. Je vhodné donést s sebou i domácí práce. 
Nejpozději lze přijít v 16:00. V případě zájmu o studium multimediální tvorby je třeba prokázat základní znalosti práce na PC. Počet žáků je omezen kapacitou učebny - pro příští školní rok budou k dispozici 2 - 4 místa.