PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 pro školní rok 2018/2019 proběhnou

ve středu 2. a ve čtvrtek 3. 5. 2018 vždy od 14:00 do 16:30.

Pro děti z mateřských škol bude organizován týden otevřených dveří 16. - 18. 4. 2018 v dopoledních hodinách.

Žáci jsou přijímáni od předškolního věku až po středoškoláky a jsou zařazováni do ročníků podle schopností, míry talentu a věku. Do přípravného ročníku na základě prokázaných předpokladů (podmínkou je dosažení 5 let věku k 1.9.), do základního studia na základě talentových zkoušek. Přihlášku dostanete a vyplníte při zkouškách. Přihlášku si můžete také stáhnout z webových stránek a s již vyplněnou přijít ke zkouškám.

Otevírané obory ZUŠ:

Hudební obor 
    Pro přijetí žáků do hudebního oboru budou rozhodující intonační a rytmické dovednosti.
Taneční obor 
    Pro přijetí žáků do tanečního oboru budou rozhodující pohybové a rytmické schopnosti.
Výtvarný obor 
    Pro přijetí do výtvarného oboru bude rozhodující estetické výtvarné cítění. Je vhodné donést s sebou i domácí práce. 
Nejpozději lze přijít v 16:00. V případě zájmu o studium multimediální tvorby je třeba prokázat základní znalosti práce na PC. Počet žáků je omezen kapacitou učebny.