PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 pro školní rok 2017/2018 proběhnou v pondělí 24. 4. a v úterý 25. 4. vždy od 14:00 do 16:30. Pro děti z mateřských škol bude organizován týden otevřených dveří 10. - 11. 4. 2017 v dopoledních hodinách.

Žáci jsou přijímáni od předškolního věku až po středoškoláky a jsou zařazováni do ročníků podle schopností, míry talentu a věku. Do přípravného ročníku na základě prokázaných předpokladů, do základního studia na základě talentových zkoušek. Přihlášku dostanete a vyplníte při zkouškách. Přihlášku si můžete také stáhnout z webových stránek a s již vyplněnou přijít ke zkouškám.

K přijímacím zkouškám:

Výtvarný obor: Je vhodné donést s sebou i domácí práce. Každý uchazeč na místě dostane zadání na praktické prokázání schopností ke studiu. Nejpozději lze přijít v 16:00. V případě zájmu o studium počítačové grafiky je třeba prokázat základní znalosti práce na PC.

Otevírané obory:

 

 

Hudební obor 
Pro přijetí žáků do hudebního oboru budou rozhodující intonační a rytmické dovednosti.
Taneční obor 
Pro přijetí žáků do tanečního oboru budou rozhodující pohybové a rytmické schopnosti.
Výtvarný obor 
Pro přijetí do výtvarného oboru bude rozhodující estetické výtvarné cítění.