VIRTUÁLNÍ GALERIE 2008

   ŠKOLNÍ GALERIE 01/2008
   ŠKOLNÍ GALERIE 02/2008 - vystavuje přípravný a první ročník
    ŠKOLNÍ GALERIE 03/2008 - vystavuje II.stupeň VO a třída počítačové grafiky
    ŠKOLNÍ GALERIE 04/2008 - vystavuje PVO a I.stupeň VO
   ŠKOLNÍ GALERIE 06/2008
    POČÍTAČOVÁ GRAFIKA - AUTOPORTRÉT
    STUDIUM PRO DOSPĚLÉ
    Z ČINNOSTI VÝTVARNÉHO OBORU
    Z ATELIÉRŮ VÝTVARNÉHO OBORU - ČERVEN 2008
   VÝSTAVA ABSOLVENTŮ VÝTVARNÉHO OBORU - MÚ KOPŘIVNICE
   NA VÝSTAVĚ AFRICKÉHO UMĚNÍ - MUZEUM FOJTSTVÍ
   EXKURZE NA HRAD HELFŠTÝN - jaro 2008
   VÝTVARNÝ PROJEKT V JESKYNI ŠIPKA VE ŠTRAMBERKU
   PRAVĚK OČIMA NEJMENŠÍCH (přípravný ročník VO)
   EXKURZE VÝTVARNÉHO OBORU - KERAMICKÁ DÍLNA VE ŠTRAMBERKU
   TAJEMSTVÍ - MALBA - II.stup.VO
   ARCHITEKTURA V MALBĚ - II.stp.VO
   VÁNOCE VE ŠKOLNÍ GALERII
   DRAMA V LIDSKÉ TVÁŘI - MALBA - II.stup.VO