VÝTVARNÝ OBOR ZUŠ ZDEŇKA BURIANA

             INFORMACE O VÝTVARNÉM OBORU :   

VYUČUJÍCÍ  A ODKAZY NA JEJICH TVORBU:

   Hana Lengálová

   Mgr.Lenka Dobiášová
   Mgr. Lucie Benišová
   Mgr.Zdeněk Babinec
         
  GALERIE VÝTVARNÉHO OBORU od 2008  ...

Výtvarný obor nabízí výuku v běžných třídách včetně přípravného ročníku. Všichni žáci jsou vyučováni předmětům plošná tvorba (kresba, malba, grafika), objektová a akční tvorba, prostorová tvorba. Žáci II. stupně mají navíc předmět výtvarná kultura. Pro nejstarší žáky (II. stupeň, 7.r.) je otevírána třída se zaměřením na přípravu na talentové zkoušky (SŠ i VŠ) a dějiny výtvarného umění.

Speciálně zaměřené třídy:

V pravidelném intervalu je otevírána i třída s výukou počítačové grafiky a multimédií. Do ní jsou přijímáni žáci se základními znalostmi práce na PC ve věku od 10 let. Podmínkou otevření ročníku je volná kapacita školy. Další třída s výukou multimediální tvorby bude otevřena od 1. 9. 2015!!! Mohou se do ní přihlásit buď stávající žáci výtvarného oboru v uvedeném věku nebo i noví, kteří absolvují přijímací zkoušky v květnu 2015 a splňují věkové podmínky.

Od školního roku 2012/2013 podle nového ŠVP škola může otevírat tzv. rozšířené studium výtvarného oboru II. stupně, které má čtyřhodinovou dotaci (tři hodiny praktických činností a jedna hodina výtvarné teorie). Tato třída je určena především středoškolákům a zájemcům o přípravu na talentové zkoušky.

   INFORMACE PRO II.st.