KONTAKTY

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Štramberská 294. 742 21 Kopřivnice

IZO:  108 022 242        IČO:  62330322        Číslo účtu u KB: 17531801/0100    DATOVÁ SCHRÁNKA: 3scfwzz

 

   Ředitel školy :

   Mgr. Zdeněk Babinec

   výtvarník a výtvarný pedagog

   Odloučená pracoviště:

   ŠTRAMBERK tel. 556 852 820

   vedoucí pracoviště Milena Mojžišová

   RYBÍ

   vedoucí pracoviště Jana Vyvialová

    babinec@zuszb.cz
  556 808 740, 606 758 899

Hodiny pro veřejnost: středa -15:30-16:30; nebo po telefonické domluvě

   Zástupce ředitele : Mgr. Břetislav Chovanec

 

         TELEFON KANCELÁŘ: , 556 821 847,  556 808 741, mobil  731 622 563

             info@zuszb.cz    adresa elektronické podatelny: zuszb@po-msk.cz

PROVOZ KANCELÁŘE

Hospodářka školy, účetní:  Ilona Orlíková, DiS

7:00 - 15:30 (pátek do 14:00)

POKLADNÍ HODINY (placení školného za celé pololetí) :

Pondělí : 9:00 - 11:00; 12:30 - 14:00

Středa :   9:00 - 11:00; 12:30 - 14:00