VÝTVARNÝ OBOR

 Do přípravného studia  přijímáme žáky  od 5 let   na základě prokázaných předpokladů, přípravné studium má dvouhodinovou dotaci. Po přípravném studiu žáci konají talentové zkoušky k přijetí do základního studia (Zkoušky se konají v rámci vyučování). Rozhodující pro přijetí je věk k 1. září.

¦         základní studium I. stupně má 7 ročníků a je určeno pro žáky do 14 let a je ukončeno absolventskou prací (výstava)

¦         základní studium II. stupně má 4 ročníky a je určeno pro žáky od 14 let a je ukončeno absolventskou prací (výstava)

¦         na základní studium navazuje studium pro dospělé - u studia pro dospělé zůstává stejná platba, pokud žák navštěvuje SŠ nebo VOŠ; studium je určeno pouze pro žáky, kteří již předtím v naší škole navštěvovali výtvarný obor!

Skupiny jsou vyučovány ve tříhodinových blocích (3 x 45 minut):

odpolední 14:15 - 16:30

večerní 16:45 - 19:00

Všichni žáci výtvarného oboru jsou vzděláváni v následujících oblastech:

·                  kresba  

·                  malba

·                  grafika

·                  modelování

·                  keramická tvorba

·                  dekorativní činnosti

·                  výtvarná kultura

     

   Pro starší žáky otevíráme v případě zájmu specializovanou skupinu s odbornějším zaměřením a čtyřhodinovou dotací.

·                MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA (počítačová grafika, základy multimediální tvorby, digitální fotografie a filmu) - pouze pro omezený počet žáků; dlouhodobý program byl ukončen v červnu 2015. Předpokladem je absolvování přijímacích zkoušek, základní znalost obsluhy PC a výtvarné nadání. Určeno žákům od 10 let.

přijímací zkoušky

se konají každoročně v květnu

v ateliérech výtvarného oboru