PROCHÁZKA ŠKOLOU
     
BUDOVA ŠKOLY 2013 NOVÝ KONCERTNÍ SÁL VCHOD DO HLAVNÍ BUDOVY BUDOVA PŘED LÉTY...
     
ATELIÉR VO č.17 ATELIÉR VO č.16 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA ŠKOLNÍ GALERIE
UČEBNA  č.12 UČEBNA  č.12 UČEBNA  č.11 UČEBNA  č.4
   
UČEBNA č. 13 HUDEBNÍ NAUKA KANCELÁŘ UČEBNA  č.4
SBOROVNA SBOROVNA UČEBNA č.5 UČEBNA  č.6
UČEBNA  č.7 TANEČNÍ SÁL č.8 TANEČNÍ SÁL  č.8 TANEČNÍ SÁL  č.9
KONCERTNÍ SÁL PŘED POSLEDNÍ FÁZÍ REKONSTRUKCE 2015