ODDĚLENÍ SMYČCOVÝCH NÁSTROJŮ

HRA NA HOUSLE, VIOLU, VIOLONCELLO, KONTRABAS

      Hana Vyhlídalová

   Housle, viola

 

      Tomáš Socha, Mgr.

   Violoncello

 

      Markéta Eliášová, Mgr.

   Housle, viola

 

      Markéta Melčáková

   Housle

 

      Vladan Jílek, Mgr.

   Kontrabas

      Lenka Jurčáková, DiS.

   Housle

 

Housle jsou nástroj s velmi širokou možností uplatnění v sólové a komorní hře, v orchestrech symfonických, komorních, estrádních, tanečních a téměř ve všech druzích folklorních souborů profesionálních i amatérských.

Altový člen rodiny smyčcových nástrojů houslového typu – viola – plní ve sboru těchto nástrojů funkci spojujícího zvukového článku mezi vrchními a spodními hlasy. Má zde proto své nezastupitelné místo ať již v komorním nebo souborovém obsazení. Pro své charakteristické zvukové zabarvení bývá viola exponována také do náročných partů sólových, komorních i orchestrálních.

Violoncello je v současné době  v celosvětovém měřítku jedním z hudebních nástrojů, který skladatelé nejčastěji používají. Hra na tento nástroj klade značné nároky na hudební, fyziologické a intelektuální dispozice hráče, současně však plně rozvíjí všechny složky jeho hudebních schopností, jako je smysl pro intonaci, rytmus, kvalitu tónu a přirozené frázování.

Studijní zaměření Hra na kontrabas umožňuje žákovi využívat hudbu jako prostředek komunikace a osobního uměleckého vyžití, ale také relaxace a odpočinku.

Žákovi je umožněno osvojit si hru na čtyřstrunný kontrabas z not i akordických značek, také improvizaci doprovodu a melodických sól. Vše technikami pizzicato (drnkáním prsty) i arco (smyčcem). Žákovi se tímto nabízí získat dovednosti a znalosti potřebné k úspěšné souhře ve skupině s dalšími nástroji, ale i k užití kontrabasu jako sólového nástroje. Při výuce hry na kontrabas je kladen důraz na rytmickou složku hudby.