ODDĚLENÍ DECHOVÝCH NÁSTROJŮ

HRA NA ZOBCOVOU A PŘÍČNOU FLÉTNU, TRUBKU, FAGOT, HOBOJ ...

    

                                                                                  

       Krčmáriková Iva, Mgr.    Hoboj, zobcová flétna, vedoucí oddělení dechových nástrojů
       Pukovec Josef, Mgr.    Příčná a zobcová flétna
       Pukovcová Hana    Příčná a zobcová flétna
       Štěpán Petr, Mgr.    Trubka a zobcová flétna

 

Seznam studijních zaměření:

Hra na zobcovou flétnu

Hra na příčnou flétnu

Hra na hoboj

Hra na trubku

Na sopránovou zobcovou flétnu mohou hrát děti již od pěti let v přípravném ročníku. Hra na zobcovou flétnu zahrnuje možnost výuky na altovou zobcovou flétnu a v rámci komorní hry na tenorovou, basovou i sopraninovou zobcovou flétnu. Studijní zaměření hra na zobcovou flétnu zahrnuje: hru na nástroj, hudební nauku a hru v komorním souboru.