ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

   ZDEŇKA BURIANA, KOPŘIVNICE, příspěvková organizace 

HUDEBNÍ OBOR

 
     HUDEBNÍ NAUKA        
     ODDĚLENÍ KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ
     ODDĚLENÍ SMYČCOVÝCH NÁSTROJŮ
     ODDĚLENÍ DECHOVÝCH NÁSTROJŮ
     KYTARA
     CIMBÁL
      ZPĚV             
      KOMORNÍ ORCHESTR KOPŘIVNICE
      CIMBÁLOVÁ MUZIKA
      KONCERTY POPULÁRNÍ HUDBY
 

Vedoucí hudebního oddělení: Filip Borovský

Hudební obor v Základní umělecké škole Zdeňka Buriana umožňuje žákům prostřednictvím soustavné aktivní a poučené interpretace, případně vlastní tvorby, a prostřednictvím osvojení si základních vědomostí získaných z hudební teorie, využívat hudbu jako prostředek osobního uměleckého sdělení i vzájemné komunikace.

 

 

Žáci hudebního oboru jsou vyučováni ve hře na nástroje v individuální a skupinové výuce. Celkový počet žáků v hudebním oboru se pohybuje kolem  300 žáků.  Letos byl počet žáků v základním studiu na 1. stupni byl 258, na 2. stupni 36 a ve studiu pro dospělé to bylo 7 žáků. Všichni žáci byli podle platných učebních osnov zařazováni do dalších předmětů, jako je hudební nauka, komorní, souborová a orchestrální hra. Výuka žáků je zabezpečována kvalifikovaným pedagogickým sborem se zaměřením na nástrojovou aprobaci, což je výsledkem mnohaletého snažení o tuto skutečnost a důsledkem tohoto stavu je i vzrůstající zájem o výuku v hudebním oboru ze strany dětí i rodičů.