HUDEBNÍ OBOR - oddělení strunných nástrojů

     KAREL GOLIK - učitel hry na kytaru (od 2018 v důchodu)

     Bc. ROSTISLAV HUS - učitel hry na kytaru

Ukázky ze třídy Karla Golika