Vážení rodiče,

dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které spolu se zákonem o zpracování osobních údajů nahradí dosavadní právní úpravu, tj. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti s novým nařízením musí mít škola podepsaný od zákonných zástupců žáků tzv. Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas se uděluje na celou dobu studia ve škole. Pro současné žáky musí škola zajistit podepsání tohoto formuláře, aby byl k dispozici při kontrole pověřencem pro ochranu osobních údajů.

Počátkem dubna obdrží všichni žáci dopis pro rodiče, obsahující formulář Obnovená přihláška a formulář Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů.
Prosím o jeho podepsání a vrácení do kanceláře nebo vyučujícímu.

Mgr. Zdeněk Babinec
ředitel školy

 
 
 
 
 
Z POSLEDNÍCH AKCÍ:
KONCERT PRO NAŠE MĚSTO
6. 6. 2018 v 17:00 Kulturní dům Kopřivnice
Na koncertu vystoupí žáci hudebního a tanečního oboru
TANEČNÍ KONCERTY
23. - 24. 5. v 17:00 Kulturn
í dům Kopřivnice
PŘIPRAVUJEME
21. a 22. 5. 2018 Absolvenské koncerty žáků hudebního oboru
25 . 5. 2018 Vernisáž Svět pohádek, dobrodružství a fantazie ve vestibulu MÚ v Kopřivnici
25. 5. 2018 Vernisáž absolventů výtvarného oboru ve školní galerii
28. a 31. 5. 2018 Absolventské koncerty žáků hudebního oboru
Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.,
IČ: 25884646
sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava
kontaktní e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz
Školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3. 9. 2018. Hlavní budova bude s vyvěšenými rozvrhy hodin přístupna veřejnosti už od rána (od 9:00 - odpoledne od 14:00 pak budou na pracovišti všichni učitelé k dispozici žákům i rodičům). Informace o školném budou rozeslány hromadně e-mailem.
Fotogalerie z Tanečního koncertu 2018
Copyright © 2015 ZUŠ Zdeňka Buriana. Všechna práva vyhrazena.