Z POSLEDNÍCH AKCÍ:
PŘIPRAVUJEME
Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.,
IČ: 25884646
sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava
kontaktní e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz
 

Výběr z hlavních akcí tohoto školního roku:

12. prosince se uskuteční Předvánoční koncert ZUŠ v sále Katolického domu Kopřivnice v 17:00.

25. dubna 2019 se uskuteční v koncertním sále školy Koncert populární hudby.

14. května 2019 se uskuteční v koncertním sále školy Jarní koncert hudebního oboru.

16. května 2019 proběhne vernisáž absolventů výtvarného oboru ve školní galerii.

23. - 24. května 2019 se budou konat ve velkém sále kulturního domu v Kopřivnice taneční koncerty našeho tanečního oboru.

V roce 2019 uplyne 65 let od založení uměleckého školství v Kopřivnici a 50 let od zřízení Lidové školy umění v Kopřivnici. K oběma výročím naše škola připravuje slavnostní koncert hudebního oboru doplněný o prezentaci školy formou menší výstavy a promítnutím krátké obrazové smyčky o vývoji školy (připraví žáci multimediální tvorby). Zároveň bude vydán bulletin o historii školy, doplněný řadou fotografií. Koncert se uskuteční 12. 6. 2019 v Kině Kopřivnice.
Zveme vás na předvánoční předehrávky:

4.12. v 16:30 Třídní předehrávka žáků M.Mojžišové a H.Vyhlídalové
5.12  v 16:00 Třídní předehrávka žáků T. Sochy a D.Bruse
6.12  v 16:30 Třídní předehrávka žáků M.Šebíkové
7.12. v 17:00 Třídní předehrávka žáků H.Pukovcové a I.Krčmárikové
11.12. v 17:00 Třídní předehrávka žáků H.Pukovcové
13.12. v 16:30 Vánoční besídka - ZUŠ ve Štramberku
14. 12. v 16:30 Třídní předehrávka žáků V.Burýškové a L.Jurčákové
Copyright © 2015 ZUŠ Zdeňka Buriana. Všechna práva vyhrazena.