Z POSLEDNÍCH AKCÍ:
PŘIPRAVUJEME
Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.,
IČ: 25884646
sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava
kontaktní e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz
 

Výběr z hlavních akcí tohoto školního roku:

25. dubna 2019 se uskuteční v koncertním sále školy Koncert populární hudby.

14. května 2019 se uskuteční v koncertním sále školy Jarní koncert hudebního oboru.

16. května 2019 proběhne vernisáž absolventů výtvarného oboru ve školní galerii.

23. - 24. května 2019 se budou konat ve velkém sále kulturního domu v Kopřivnice taneční koncerty našeho tanečního oboru.

V roce 2019 uplyne 65 let od založení uměleckého školství v Kopřivnici a 50 let od zřízení Lidové školy umění v Kopřivnici. K oběma výročím naše škola připravuje slavnostní koncert hudebního oboru doplněný o prezentaci školy formou menší výstavy a promítnutím krátké obrazové smyčky o vývoji školy (připraví žáci multimediální tvorby). Zároveň bude vydán bulletin o historii školy, doplněný řadou fotografií. Koncert se uskuteční 12. 6. 2019 v Kině Kopřivnice.
Základní umělecká škola přijme od 1. 2. 2019 zájemce o výuku hry na akordeon nebo elektrické klávesové nástroje. Bližší informace obdržíte v kanceláři školy.
Videa z Vánočního koncertu ZUŠ
Copyright © 2015 ZUŠ Zdeňka Buriana. Všechna práva vyhrazena.