Z POSLEDNÍCH AKCÍ:

Fotogalerie z výtvarné soutěže Svět pohádek, dobrodružství a fantazie, vystoupení tanečního oboru a z výstavy absolventů I. stupně výtvarného oboru, Absolventského koncertu žáků pí. uč. Marie Šebíkové, absolventského koncertu Jakuba Olejníka.
AKTUALITY:

Nový školní rok zahajujeme 1. září 2016!

Rozvrhy hodin a další informace budou vyvěšeny ve školní galerii budovy v Kopřivnici a přístupny pro rodiče a děti ve čtvrtek 1.9. od 8:00 po celý den.
Domluva rozvrhů u jednotlivých učitelů hudebního oboru bude probíhat v hlavní budově naší Základní umělecké školy Zdeňka Buriana ve čtvrtek 1. září 2016 od 14:00 do 16:30 hodin.
Zahájení nového školního roku na pobočce v Rybí je 1. září v 16.30 hodin

Nové projekty výtvarného oboru budou reprezentovat naši školu na celostátní výstavě ve Zlíně. Jejich názvy jsou:


V ZAJETÍ MÉDIÍ                                     V PYTLI

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ:

Taneční obor
Výtvarný obor
Hudební obor
Videoukázky z
Koncertu populární hudby 2016
Copyright © 2015 ZUŠ Zdeňka Buriana. Všechna práva vyhrazena.

Výtvarná soutěž: Svět pohádek,
dobrodružství a fantazie.
Svět pohádek, dobrodružství a
fantazie 2016 - propozice.